چون بد آید هر چه آید بد شود

    یک بلا ده گردد و ده، صد شود                             

فلسفه باطل شود، منطق دروغ

آتش از گرمی فتد ماه از فروغ                              

راستی ماهیت تقدیر چیست؟

یا که با تقدیر بد، تدبیر چیست؟                                        

/ 5 نظر / 11 بازدید
نويدجون

بعد از يک هفته اوللللللللللللللللللللللللللل

نويدجون

نمی دونم ماهيت تقدير چيست! يا که با تقدير بد تدبير چيست!

يک دوست

سايت جالبی است برای آشنايی افراد جهت ازدواج موقت http://www.sighe4javan.persianblog.ir

بدوکادو

ای ول! وقتی رفتی تو سايت اين پايينی برای ازدواج موقت٬ بعدشم بدوبدوبدو بيا از اينجا واسه طرف کادو بخر. بدوبدوبدو کادو www.bodokado.com

من هم دلم گرفته از تقدير و نمی توانم هيچ تدبيری بيانديشم